Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Lidia Korbus – Then, ul. Św. Barbary 42/1, 32-020 Wieliczka, NIP: 583-269-65-52, adres  kontaktowy e-mail: kontakt@lidiakorbusthen.pl

Lidia Korbus – Then zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Lidia Korbus – Then i użytkownika serwisów należących do Lidia Korbus – Then obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie https://lidiakorbusthen.pl/

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów należących do Lidia Korbus – Then oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez Lidia Korbus – Then.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, proszę o kontakt pod adresem: kontakt@lidiakorbusthen.pl

§ 1. DEFINICJE

Serwis – strona internetowa pod adresem www.lidiakorbusthen.pl, profil Facebook, profil LinkedIn, profil YouTube

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (t.j. Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1)

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisów

Administrator – Lidia Korbus – Then, ul. Św. Barbary 42/1, 32-020 Wieliczka, NIP: 583-269-65-52, adres  kontaktowy e-mail: kontakt@lidiakorbusthen.pl

§ 2. DANE OSOBOWE

 1. W czasie korzystania z serwisów należących do Lidia Korbus -Then możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dane te, to najczęściej imię i adres e-mail. W przypadku formularzy, dotyczących oferty, będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Pozyskuję tylko takie dane, które są niezbędne do działania serwisu, a niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynność, której dotyczyły.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. świadczenia usługi coachingowej – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. świadczenia usługi szkoleniowej – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. wysyłki newslettera – w celu zapisu do Newslettera, Użytkownik podaje swój adres e-mail i imię. Podanie adresu e-mail i imienia jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newsletter. Podany adres e-mail i imię są przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania Newslettera, aż do momentu rezygnacji z Newslettera. Podstawą przetwarzania adresu e-mail i imienia jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (check boxów) podczas podawania adresu e-mail i mienia.
 4. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniona potrzeba Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 5. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniona potrzeba Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniona potrzeba Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§ 3. ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Lidia Korbus – Then wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych, a pola obowiązkowe są odpowiednio oznaczone.

§ 4. MARKETING

 1. Lidia Korbus – Then zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom (newsletter), których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Mogą to być sporadyczne informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisów, usług i produktów jak np. promocje, informacje o ofercie, wpisów na blogu, komentarze osobiste itp.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Lidia Korbus – Then prowadzone w portalu społecznościowym Facebook oraz  w portalu LinkedIn i YouTube. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniona potrzeba (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
 3. Na stronach może być stosowany piksel konwersji serwisu społecznościowego Facebook,  w celu zarządzania reklamami na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, a także w celu prowadzenia działań marketingowych.
 4. Dane osobowe podane w serwisach należących do Lidia Korbus – Then przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Lidia Korbus – Then nie ma możliwości zabezpieczenia tych informacji przed osobami trzecimi, w związku  z tym dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

§ 5. COOKIES (CIASTECZKA) i PODOBNE NARZĘDZIA

 1. Lidia Korbus – Then  korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek) na stronie www.lidiakorbusthen.pl w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych oraz w celu korzystania z narzędzi analityczno-marketingowych (np. Google Analytics, Facebook Pixel) i wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIn).
 2. Lidia Korbus – Then korzysta również z cookies podmiotów trzecich (w szczególności Google, Facebook) służących do monitorowania sposobów przeglądania strony www.lidiakorbusthen.pl przez Użytkowników i kierowaniu reklam spersonalizowanych pod kątem działań Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą cookies są anonimowe, w tym sensie, że Lidia Korbus – Then nie zidentyfikuje za ich pomocą konkretnego Użytkownika. Jednak podmioty trzecie mogą wykorzystywać zgromadzone dane do własnych celów, w szczególności marketingowych.
 3. Podstawą przetwarzania cookies jest zgoda udzielona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Użytkownik może z poziomu swojej przeglądarki zarządzać plikami cookies, a także całkowicie je zablokować.
 5. Strona może zawierać odnośniki do innych stron, w tym serwisów społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn). Jeżeli Użytkownik jest zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis ten otrzyma informację o aktywności Użytkownika. Przetwarzanie danych przez strony i serwisy zewnętrzne odbywa się na zasadach przez nie określonych.
 6. Korzystanie ze Strony wiąże się z zapisywaniem informacji w tzw. logach serwera. Logi obejmują adres IP Użytkownika, datę, godzinę oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.
 7. Zapisane w logach dane  nie są przypisane do konkretnego Użytkownika i nie są wykorzystywane przez Lidia Korbus – Then w celu identyfikacji Użytkownika. Logi mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk odwiedzin Strony.
 8. Dostęp do logów mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania serwerem.
 9. W związku z korzystaniem z usług typu Google Analitics, Facebook Pixel, dane przekazane Lidia Korbus – Then mogą ulegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych odbywa się w ramach realizacji uzasadnionego interesu Lidia Korbus-Then (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. prowadzeniu analizy aktywności i preferencji Użytkownika w celu poprawy funkcjonalności strony www.lidiakorbusthen.pl. 
 11. Korzystam z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób, w jaki korzystasz z witryny internetowej www.lidiakorbusthen.pl i wchodzisz w interakcję z nią za pomocą wskaźników behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji, aby ulepszać i promować moje produkty/usługi. Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej są przechwytywane przy użyciu plików cookie własnych i stron trzecich oraz inne technologie śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto wykorzystuję te informacje do optymalizacji witryny, do celów związanych z przeciwdziałaniem oszustwom, bezpieczeństwem i reklamą. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak firma Microsoft gromadzi i wykorzystuje Twoje dane, odwiedź Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft

§ 6. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Przesyłając e-mail na adres kontakt@lidiakorbusthen.pl lub dzwoniąc na numer kontaktowy Lidia Korbus – Then, Użytkownik ujawnia  Lidia Korbus – Then odpowiednio swój adres e-mail lub nr telefonu, może też podać inne dane osobowe. 
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z Lidia Korbus – Then.
 3. Dane przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie udzielonej poprzez skierowanie wiadomości lub wykonanie połączenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a następnie przez czas nieokreślony w celu ewentualnej konieczności wykazania przebiegu i treści kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień poprzedzających oraz przepisów prawa, przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych:

 1. prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych (informacji o przetwarzanych danych),
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W celu realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 1 lit. g, Użytkownik może skierować skargę listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP. 
 2. Dane są przechowywane przez Lidia Korbus – Then do czasu cofnięcia lub ograniczenia zgody przez Użytkownika. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Lidia Korbus – Then, dane są przechowywane przez okres istnienia tego interesu.

§ 8. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. Lidia Korbus – Then dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności danych i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim (podmiotom, z których usług korzysta Lidia Korbus – Then). Są to w szczególności podmioty będące administratorami serwerów Strony, Profilu i skrzynki pocztowej, na których przechowywane są dane, podmioty księgowe, podmioty świadczące wsparcie techniczne, związane z obsługą Strony oraz sądy i uprawnione organy państwowe.
 3. Dane mogą być przekazywane poza granice Polski i Unii Europejskiej – jeżeli siedziba podmiotu świadczącego usługi na rzecz Lidia Korbus – Then jest za granicą. W szczególności dotyczy usług świadczonych przez Google (serwer poczty e-mail, Facebook, Facebook Pixel, Google Adwords, Google Analytics).
 4. Podmioty spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi na rzecz Lidia Korbus – Then, w tym Google, są stroną umowy Privacy Shield, co oznacza, że gwarantują ochronę danych zgodną z regulacjami europejskimi. 

§ 9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Lidia Korbus – Then pomaga dojrzałym osobom lepiej i szybciej osiągać ich własne cele. Informacje i porady zamieszczane w serwisie zamieszczane są w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej, doświadczenia własnego i kwalifikacji zawodowych, jednak  ze względu na specyfikę świadczeń Użytkownik powinien mieć świadomość, że:

 1. Użytkownik odpowiada za realizację swoich celów, za swoje decyzje, wybory i rezultaty uzyskane,
 2. stosowanie się do zamieszczonych w serwisie inspiracji nie gwarantuje osiągnięcia, w ściśle określonym czasie, pożądanych przez Użytkownika efektów,
 3. zamieszczane informacje nie są formą terapii psychologicznej lub psychiatrycznej, a w sytuacji kryzysowej nie zastępują kontaktu z lekarzem,
 4. zamieszczane informacje nie są również doradztwem – mają jedynie zainspirować do rozwoju,
 5. wszystkie zawarte w serwisie materiały, artykuły są zgodne z moją opinią. Natomiast opinie wyrażone przez komentarze na blogu, w komentarzach lub w inny sposób, nie zawsze będę zgodne z moją własną opinią.